Tag Archives: พิมพ์เขียว

เคาะร่างพิมพ์เขียวแผนการศึกษาชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับแก้ร่างสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต …  วันนี ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @