รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
      พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : noyjuta


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1037 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes)

  คำค้น :

    

  ชื่องานรายงาน  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

                          ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4

  ชื่อผู้รายงาน         นางจุฑา  สนิทดี

  ชื่อโรงเรียน          โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                               ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4

  ปีที่ทำการรายงาน  2555

                  

                             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ         การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน    เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4

                             ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 

  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 

  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน  22  คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดอัตนัย เขียนตอบ จำนวน 2 ข้อและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

                    ผลการรายงาน พบว่า

                     1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน 10 เล่ม  มีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ  84.34/82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                  2.  การทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนทำคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ70 คือได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.52และหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์และได้ใช้แบบทดสอบชุดเดิมนักเรียนทำแบบทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ร้อยละ  70  คือได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50

                     3.  การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4 ในระดับดีมาก


  จำนวนที่เข้าชม : 566   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 22:51:23
  ดีมากค่ะ เป็นทักษะที่นักเรียนควรมี
  Post by : jirapatkee    IP : 110.49.250.221


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |