Breaking News

มาใหม่วันนี้

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานค ...

Read More »

การพัฒนาการบริหารโรงเรียนวัดราชโอรสเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ  RAJAOROS

ชื่อเรื่อง                              การพัฒนาการบริหารโรงเรียนวัดราชโอรสเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ  RAJAOROS ชื่อผู้วิจัย                 ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @