Breaking News

มาใหม่วันนี้

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

ชื่อวิจัย      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน ราชประชาน ...

Read More »

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง :     รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ผู้ศึกษา     ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @