การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)   
  “กสศ.”ร่วมแก้เหลื่อมล้ำ เปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาครูโยกย้ายบ่อย   
  กมว.ออกเกณฑ์ใหม่ให้ใบวิชาชีพทางการศึกษา   
  สอศ.-สพฐ.ทำหลักสูตรเชื่อมโยงเพิ่มเรียนอาชีวะ   
  ทปอ.วิเคราะห์ TCAS พบเด็กฮิตเลือกสายสังคมมากว่าสายวิทย์ รอบ 4 ประกาศผลตามเดิมย้ำมีที่นั่งรองรับอีก   
  ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6   
  คลอดเกณฑ์เฟ้น! รองผอ.อาชีวะ-เกณฑ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญผู้บริหาร   
  ทปอ.คืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3 นร.3,762 คนเหตุลืมยืนยันสิทธิ   
  วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ.2562   
  เรียบร้อย…พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว   
  ปลดป้าย “สกอ.”เป็น”กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  คุรุสภาจ่อถกกรมบัญชีกลางเคลียร์กรณีคืนเงินต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
  สพฐ.เห็นด้วยปรับข้อสอบ TCAS เพิ่มวัดทักษะอนาคต   
  โรงเรียนการไปรษณีย์’เปิดรับสมัครสอบ202อัตรา   
  สกสค.ปลุกชีพโครงการพัฒนาชีวิตครู