ศธ.ดันใช้ “คูปองการศึกษา” เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560

KRUPUNMAI SHARE

ให้เด็กถือเลือกที่เรียนทั้งรัฐ-เอกชน “กำจร”เชื่อเป็นตัวช่วยอัพคุณภาพ

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการให้เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรอุดหนุนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง เพราะโรงเรียนเอกชนมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการนำคูปองการศึกษามาใช้นั้น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนศึกษารายละเอียดการจัดทำคูปองการศึกษา เพื่อให้เด็กถือและนำไปเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการเรียนได้เอง ซึ่งคูปองการศึกษานี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนเกิดการ แข่งขันพัฒนาคุณภาพ เพื่อดึงและงบประมาณที่ติดตามตัวเด็กเข้ามาสู่โรงเรียน คาดว่าจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561 หรือปีการศึกษา 2560 โดยระหว่างนี้ต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและศึกษารายละเอียดต่างๆก่อน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับงบฯที่จะนำมาใช้จัดคูปองการศึกษานั้น ตนได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปคำนวณเงินอุดหนุนที่โรงเรียนควรได้รับผ่านคูปองการศึกษาว่าควรจะมีอัตรา เท่าไร ขณะเดียวกันจะดูงบฯเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงทั้งที่อยู่ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อยู่ใน สช. เพื่อคำนวณว่าจะสามารถจัดสรรเป็นคูปองการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ในอัตรา เท่าไร อาทิ คูปองการศึกษาโรงเรียนรัฐ อยู่ที่ 1,900 บาท ขณะที่โรงเรียนเอกชน 2,900 บาท เพราะโรงเรียนเอกชนจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย

นพ.กำจรกล่าวด้วยว่า ส่วนที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ในมาตรา 54 ที่ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่ายนั้น ไม่ได้หมายความว่าการอุดหนุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะหายไป เพราะนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพยังอยู่ รัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังนั้น การอุดหนุนการศึกษาจะคงยังอยู่จนกว่าจะเปลี่ยนนโยบาย.

http://www.thairath.co.th/content/614115

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @