กศน.เปิดเทียบโอนความรู้เด็กออกกลางคัน

KRUPUNMAI SHARE

เปิดศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ทุกตำบล อบรมรุ่นแรก 2.2 แสนคน

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวตอนหนึ่งในการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามภารกิจเร่งด่วนของ กศน. โดยมี ผอ.กศน.จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ว่าในปีงบประมาณ 2560 กศน.ได้รับงบฯ รวม1 2,000 กว่าล้านบาท โดยจะนำมาจัดสรรเพิ่มในส่วนของกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน และการสร้างอาชีพระยะสั้นเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งในวันที่ 13 มิ.ย.59  กศน.จะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล รวม 7,424 ตำบล โดย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และเตรียมจัดอบรมให้กับประชาชน รุ่นแรก ตำบลละ 30 คน รวม 222,720 คน เบื้องต้นจะอบรมใน 4 เรื่องหลักคือ การทำบัญชีครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยผู้เข้าอบรมต้องสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและขยายผลไปสู่คนอื่น ๆ ต่อไป 

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือปัญหาเด็กออกกลางคัน ซึ่ง กศน.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา โดย จะเปิดให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา หรือเด็กที่ออกกลางคัน มาขึ้นทะเบียนเพื่อสมัครเรียนได้ทุกวัน ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิต และสามารถนำความรู้เก่าที่เรียนมาไปเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ ทั้งนี้หากประเมินและทำการเทียบโอนวุฒิการศึกษา แล้วพบว่ายังขาดวิชาใด ก็ให้เรียนเพิ่มเติม โดยจะเน้นกลุ่มเยาวชนอายุ 13-15 ปี

อย่างไรก็ตาม การที่ กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี นั้นไม่ถือว่าผิดเพราะเป็นกรณีที่มีความจำเป็น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งส่งตัวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพราะเด็กเหล่านี้ถ้าปล่อยไปก็จะเป็นปัญหากับตัวเองและครอบครัว 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @