สพฐ.กางข้อบังคับ 94 กรณีครูชายละเมิดเด็ก ผิดวินัยร้ายแรง

KRUPUNMAI SHARE

คุรุสภา สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้าน รร.ดังตั้งทีมสอบสวนฯ เด็ดขาดไม่ช่วยเหลือแน่นอน  

จากกรณีครูชายโรงเรียนดัง ซื้อบริการทางเพศเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตน ได้เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) รับทราบการสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของครูชายโรงเรียนดังรายนี้แล้ว ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา(สพม.) 1 กทม. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งตนได้กำชับให้สรุปรายงานผลภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอไปยัง กมว.พิจารณาต่อไป

ด้านว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 กทม. กล่าว ว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องนำผลสรุปของกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ในส่วนที่มีการโพสต์คลิป ผลการสืบสวนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของ คุรุสภา และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา และลงโทษ ซึ่งโทษสูงสุดของการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือ ปลดออกและไล่ออกอย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารโรงเรียนดัง ได้ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการสอบสวนวินัย อย่างเด็ดขาด และไม่มีการช่วยเหลือกันแน่นอน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง พบว่ามีมูลทั้งในกรณีที่โพสต์คลิป ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ใน ส่วนของการล่วงละเมิดทางเพศนั้นจำเป็นจะต้องสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติม เพราะยังไม่ทราบว่าเป็นนักเรียนจริงหรือไม่ ซึ่งกรณีพบว่าเป็นนักเรียนจริง หรือแม้จะเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 94 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ระบุว่าข้าราชการครูฯ ต้อง รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิ ให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูฯ ที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @