สนช.เคาะงบเรียนฟรี 8 หมื่นล้าน ผุดไอเดียให้เงินพิเศษ ร.ร.-ปรับรายหัวปี 61

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า จากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 วาระแรก โดยในส่วนของงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ได้รับการอนุมัติกรอบวงเงิน 79,986 ล้านบาท จำแนกเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับของสำนักงานปลัด ศธ. ได้รับอนุมัติกรอบวงเงิน 31,334 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนในสังกัดการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย 1,295,462 คน นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 2,044,260 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 39,509 ล้านบาท อุดหนุนนักเรียน 7,032,131 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 9,143 ล้านบาท แบ่งเป็นอาชีวศึกษาของรัฐ จำนวน 496,000 คน และอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 210,927 คน

โฆษก ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั้น ต้องเสนอขอจัดตั้งในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งตามขั้นตอน จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณในเดือนมกราคม โดยในการจัดทำงบประมาณ จะต้องพิจารณาการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวในแต่ละส่วนใหม่ โดยพิจารณาว่างบอุดหนุนรายหัวที่จัดสรรให้ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะต้องดูผลงานวิจัยที่มีอยู่ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ศธ.มีการตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว โดยมีข้อเสนอให้จัดเงินอุดหนุนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินสนับสนุนปัจจัย พื้นฐานของสถานศึกษา นอกเหนือจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป

“หลัง จากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2560 เสร็จแล้ว จะต้องหยิบยกการจัดทำงบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาพิจารณา เพราะอัตราค่าใช้จ่ายที่ขอไปในปี 2560 เป็นตัวเลขเดิมที่ใช้มาประมาณ 2-3 ปี ดังนั้นจึงต้องมาคำนวณใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน” นายชัยยศกล่าว

 

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @