สพฐ.รับลูก ‘ดาว์พงษ์’ เร่งฟื้นท่อง ‘อาขยาน-สูตรคูณ’

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายงานเร่งด่วนให้ สพฐ.ดำเนินการ อาทิ การจัดทำหลักสูตรใหม่ ต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ออกมาเป็นรายวิชาเฉพาะ และจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายให้เข้มแข็ง เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่แน่นในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น ให้แต่ละสถานศึกษาจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุกแห่ง เป็นต้น ขณะเดียวกันมอบให้สำนักที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำโครงการ ฟื้นฟูการท่องอาขยาน สูตรคูณ และคณิตคิดเร็ว ซึ่ง สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณลงไปให้ใช้ดำเนินการ โดยจะต้องทำตั้งแต่การอบรมครูให้มีความรู้แต่ละเรื่อง และให้รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการท่องอาขยานยังสามารถนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาแต่งเป็นร้อยกรองปลูกฝังให้เด็กรักชาติรักท้องถิ่น ด้วย

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @