คืนอัตราเกษียณครู59

KRUPUNMAI SHARE

7 ก.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลการทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ศธ.จำนวนรวมทั้งสิ้น 23,620 อัตรา แบ่งเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 อัตรา สำนักงานปลัด ศธ. 4 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 อัตรา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 101 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 761 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 22,519 อัตรา จำแนกเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 27 อัตรา รองผู้อำนวยการ สพท. 47 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,050 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 513 อัตรา ครูผู้ช่วย 19,249 อัตรา ศึกษานิเทศก์ 281 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 352 อัตรา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 37 อัตรา และสถาบันการพลศึกษา 191 อัตรา

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ซึ่งทาง สพฐ.ได้เสนอให้คัดเลือกจากผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานศึกษา ทั้งที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของสถานศึกษา โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรคัดเลือกจากพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่จ้างด้วยเงินของสถานศึกษาเอง เพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมจำนวนได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ สพฐ.กลับไปทบทวนรายละเอียด และนำมาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ส่วนการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็น ผอ.กศน.จังหวัด และรอง ผอ.กศน.จังหวัด ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอนั้น ที่ประชุมเห็นว่า การสอบเพื่อดูวิสัยทัศน์ ควรจะมีทั้งในกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป ไม่ใช่สอบเฉพาะกลุ่มประสบการณ์เท่านั้น จึงให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปปรับแก้ในประเด็นต่างๆ ตามที่ประชุมเสนอ

"นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ ศธ.เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. , รองผู้อำนวยการ สพท. , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , รองผู้อำนวยการสถานศึกษา , ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. , รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือไม่ต่ำกว่าขั้นสูง ของอันดับ คศ.3 และได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่เกษียณและยังไม่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้น 545 คน" พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @