ก.ค.ศ.ตีกลับเกณฑ์คัดเลือก’ครูผู้ช่วย-ผู้บริหารกศน.’

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ซึ่ง สพฐ.ได้เสนอให้คัดเลือกจากผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานศึกษา ทั้งที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสถานศึกษา แต่ที่ประชุมเห็นว่าควรคัดเลือกจากพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน จึงให้ สพฐ.กลับไปทบทวนรายละเอียด ส่วนการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด และรองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอนั้น ที่ประชุมเห็นว่าการสอบเพื่อดูวิสัยทัศน์ ควรมีทั้งในกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป จึงให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปปรับแก้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ ศธ.เสนอรายชื่อข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพท., สถานศึกษา กศน. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่เกษียณและยังไม่เกษียณในปีงบฯ 2559 ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. จำนวน 545 คน

ที่มา   http://www.matichon.co.th/news/277122

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @