ชงกยศ.อนุโลมเกรด1.95เหลือไม่เกิน20หน่วยกิตได้กู้เรียนต่อ

KRUPUNMAI SHARE

"สุภัทร"ว่าที่เลขาฯอุดมศึกษา เล็งเสนอ กยศ.ยกเลิกเกรด 2.00 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 ก.ย.59 นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอนายอภิศักดิ์ ตันติวงวงศ์ รมว.คลัง ขอให้พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ ศึกษา(กยศ.) ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ว่า ทราบว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือกับเรื่องนี้กับนายอภิศักดิ์ ในเบื้องต้นแล้วเข้าใจว่า รมว.คลัง เห็นด้วยในหลักการที่ต้องการให้ กยศ.เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

แต่ที่เป็นปัญหาคือ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ยืม ข้อหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาการบัญชีจ่ายที่ 2 ซึ่งดูแลระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ก็จะกำหนดเกรดขั้นต่ำอยู่ที่ 2.00 แต่ก็สามารถผ่อนปรนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

"กยศ.เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่ง นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็คัดค้าน ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ ก็พูดชัดเจนว่า กยศ.ไม่ใช่ทุนเรียนดี แต่เป็นกองทุนกู้ยืมที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเด็กที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้หนี้เมื่อเรียนจบ ดังนั้น เมื่อผมได้เข้าไปรับตำแหน่งเป็น เลขาธิการ กกอ. และเป็นประธานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 โดยตำแหน่ง ผมจะเสนอขอให้คณะกรรมการ กยศ. ยกเว้นให้แก่ผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ให้กู้ยืมเรียนได้ด้วย

โดยข้อเสนอดังกล่าวคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน กยศ. ซึ่งมีหลายแนวทาง อาทิ ผู้ กู้รายเก่าที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.95 แต่เหลือหน่วยกิตที่เรียนไม่เกิน 20 หน่วยกิต ให้มีโอกาสกู้ต่อได้ หรือเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนปีที 1 อยู่ในช่วงปรับตัว อาจจะให้โอกาสอีก 1 เทอม เป็นต้น ซึ่งการขอยกเว้นนี้เพื่อให้ทันสำหรับนักเรียนที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากได้ประกาศหลักเกณฑ์ไปแล้ว ส่วนปีการศึกษา 2560 ผมคิดว่าอยากจะขอให้ กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเลย"นายสุภัทร กล่าว

http://www.siamrath.co.th/n/3161

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @