มีผลทันที! “บอร์ด อาชีวะ” อนุมัติโยกย้ายผอ.วิทยาลัย 63 ราย รองผอ. 131 ราย พร้อมย้ายครู-บุคลากรในสังกัดอีก 402 ราย

KRUPUNMAI SHARE

มีผลทันที! "บอร์ด อาชีวะ" อนุมัติโยกย้ายผอ.วิทยาลัย 63 ราย รองผอ. 131 ราย พร้อมย้ายครู-บุคลากรในสังกัดอีก 402 ราย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิกาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 63 ราย ดังนี้ 

นางยุพา พุกสวัสดิ์ เป็นผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) ฉะเชิงเทรา, น.ส.วินฑฎา วิเศษศิริกุล เป็นผอ.วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)นครนายก, นายจิระ เฉลิมศักดิ์ เป็นผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)มาบตาพุด, ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง เป็นผอ.วท.บ้านค่าย, นายณรงค์ ไทยทอง เป็นผอ.วท.นครปฐม 
นายเสน่ห์ ศรีวิลัย เป็นผอ.วท.ราชบุรี, นายวินิจฉัย วัฒนกูล เป็นผอ.วก.ชัยบาดาล, นายธีระ นรสิงห์ เป็นผอ.วท.สระบุรี,นายถาวร ทิพวรรณ เป็นผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)สุพรรณบุรี, นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ เป็นผอ.วิทยาลัยการอาชีวศึกษา(วอศ.)สุพรรณบุรี, นายปรีชา การัก เป็นผอ.วท.อุทัยธานี, 

ว่าที่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็นวก.ตรัง, เรืออากาศโทสมพร ปานดำ เป็นผอ.วท.นครศรีธรรมราช,
ายมนัส ชูราศี เป็นผอ.วท.สิชล,
นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย เป็นผอ.วษท.นครศรีธรรมราช,
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ เป็นผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม(วศป.)นครศรีธรรมราช,
นายอภิชาติ พิกุลทอง เป็นผอ.วก.พรหมคีรี,
นายบำรุง ทองรอด เป็นผอ.วก.ท่าแซะ,
นายระวิ ดาบทอง เป็นผอ.วช.ภูเก็ต,
นายประจวบ จันทภาโส เป็นผอ.วก.นาทวี 

นายชนสรณ์ จิตภักดี เป็นผอ.วก.ควนขนุน, นายสมชาย นวลใย เป็นผอ.วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ,นายสุธน ราชเดิม เป็นผอ.วก.เวียงสระ, นายทองคำ ตินะลา เป็นผอ.วท.กำแพงเพชร, นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นผอ.วอศ.นครสวรรค์, นายฉัตราวัฒน์ ยาละ เป็นผอ.วช.กำแพงเพชร, นายมนัส ชูเวช เป็นผอ.วท.กาญจนาภิเษก เชียงราย, นายธานินทร์ สังข์น้อย เป็นผอ.วษท.พิจิตร, นางวัลลีย์ อาศัย เป็นผอ.วก.บ้านตาก, นายสมมาตร เอียดฉิม เป็นผอ.วษท.ขอนแก่น, นายบรรลือศักดิ์ มานาดี เป็นผอ.วษท.ชัยภูมิ, นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ เป็นผอ.วก.บัวใหญ่, นายดำรงค์เดช สุริยา เป็นผอ.วท.มหาสารคาม, นางวรรณภา พ่วงกุล เป็นผอ.วช.สกลนคร, น.ส.ศิริวรรณ วงศ์วิลา เป็นผอ.วก.ท่าตูม, นายอภิชาติ กุลธานี เป็นผอ.วก.ปราสาท 

นายศุภชัย แน่นอุดร เป็นผอ.วก.พนมไพร, นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี เป็นผอ.วก.กันทรารมย์, นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ เป็นผอ.วท.สกลนคร, นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ เป็นผอ.วท.หนองคาย, นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ เป็นผอ.วก.ศีขรภูมิ, นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม เป็นผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว(วบธท.)อุดรธานี, นายนิรุตต์ บุตรแสนลี เป็นผอ.วอศ.อุดรธานี, นายมงคล แก้วรอด เป็นผอ.วอศ.หนองคาย, นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็นผอ.วท.อุดรธานี, นายจรูญ ชูสังข์ เป็นผอ.วช.ตรัง, นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ เป็นผอ.วก.อ่าวลึก, นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็นผอ.วก.นครศรีธรรมราช, นายเทพชัย ร่มโพธิ์ เป็นผอ.วก.เชียงราย, นายสุพจน์ ทองเหลือง เป็นผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา, นายสมศักดิ์ แพรกม่วง เป็นผอ.วช.พัทลุง, นายประยงค์ แก้วประทุม เป็นผอ.วก.เวียงเชียงรุ้ง, นายสุชาติ กลั่นทอง เป็นผอ.วท.เพชรบูรณ์ 

นายประภากร วัชราคม เป็นผอ.วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, นายธนภัทร แสงจันทร์ เป็นผอ.วท.สุรนารี, นางยุพิน พิมศร เป็นผอ.วอศ.ร้อยเอ็ด, นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ เป็นผอ.วก.ศรีสะเกษ, นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป เป็นผอ.วท.สัตหีบ, นายประทีป บินชัย เป็นผอ.วอศ.แพร่, นายเจริญ โคตรดี เป็นผอ.วท.ชัยภูมิ, นายชัยพร รัตนแสง เป็นผอ.วท.อำนาจเจริญ, ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ เป็นผอ.วช.อุบลราชธานี และนายเจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นผอ.วษท.เชียงราย 

ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 131 รายและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนและสนับสนุนการศึกษา จำนวน 402 ราย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/724948

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @