เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพชุด เบญจศีลและเบญจธรรม

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

นายพุทธา บัวผัน

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา

%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5

เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพชุด เบญจศีลและเบญจธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่อง บุญที่ให้ทานแก่ปลา  (ประกอบความรู้เบื้องต้นของเบญจธรรม)

บทคัดย่อ

ดาวน์โหลดหน้าปก ชุดที่ 1      ชุดที่ 2         

ผลงานวิชาการชุดที่ 1    ผลงานวิชาการชุดที่ 2

1.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @