สกสค.นำร่องแก้หนี้ครูวิกฤตล็อตแรก

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาหนี้สินต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกจังหวัดร่วมรับฟังนโยบาย ประมาณ 260 คน ว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีผู้ที่มีหนี้สินขั้นวิกฤตประมาณ 30,000 คน มีหนี้เฉลี่ยคนละ 2-3 ล้านบาท ซึ่งการแก้ไขปัญหา สกสค.จะเริ่มนำร่องแก้ไขปัญหาให้ครู ทั้งที่ยังประจำการอยู่ และออกจากราชการไปแล้ว โดยคัดเลือกผู้ที่เป็นหนี้วิกฤตจังหวัดละ 10 คน รวม 770 คน ในกลุ่มที่เป็นหนี้วิกฤตสูงถูกยื่นฟ้อง กำลังจะล้มละลายก่อน โดยให้รวมหนี้สินที่ครูมีทั้งหมดเป็นก้อนเดียว สกสค.จะส่งเงินชำระหนี้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยครูต้องมาทำสัญญากู้เงิน และผ่อนชำระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม ถูกขึ้นเครดิตบูโรกับ สกสค.ผู้บังคับบัญชาต้องเซ็นอนุมัติการกู้ และต้องไม่ให้ครูที่ร่วมโครงการไปกู้ที่ไหนอีก โดย สกสค.มีทุนเริ่มต้นในการดำเนินโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และจากการเจรจากับสถาบันการเงิน 3-4 แห่งยินดีเข้าร่วมโครงการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @