ศธ.เล็งผุดมาตรฐานวิชาชีพครูไทย

KRUPUNMAI SHARE

ศธ.เล็งผุดมาตรฐานวิชาชีพครูไทย อ้างอิงแม่พิมพ์อาเซียน ‘หมอธี’ เล็งปรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุสภา และจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนเมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม ได้มอบกรอบแนวคิดให้คณะกรรมการคุรุสภา เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิเคราะห์กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของไทย ซึ่งมีมากถึง 11 มาตรฐาน โดยขอให้พิจารณาร่วมกันว่ามาตรฐานของไทยมีมากเกินไปหรือไม่ และสามารถวัดทักษะการสอนซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญของครูได้มากน้อยแค่ไหน รวมทั้ง ให้ดูบริบทของไทยว่าจะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของอาเซียน

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า เมื่อชัดเจนเรื่องกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งของไทย และของประเทศอาเซียนแล้ว จะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูในคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ที่จะต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะต้องตรงกับบริบทของแต่ละแห่ง สอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ไม่ใช่สอนแบบพูดหน้าชั้นเพียงอย่างเดียว รวมถึง ต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีความใส่ใจเด็ก มีจิตวิญญาณความเป็นครู

http://www.matichon.co.th/news/433620

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @