คาด”ซีดีติวเตอร์”แล้วเสร็จทันเปิดเทอม1/60

KRUPUNMAI SHARE

สพฐ.เคาะ 4 วิชาหลักตั้งแต่ชั้นป.1-ม.6 ใน 3 ระดับ เรียนอ่อน-ปานกลางและเรียนเก่ง รอสรุปรายละเอียดชง "เสมา1" และยกร่าง TOR เร็วๆ นี้

วันที่ 25 ม.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์ชื่อดัง เพื่อจัดทำซีดีประกอบการสอน ว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า เบื้องต้นจะจัดทำซีดีใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ใน 3 ระดับ คือ กลุ่มเด็กที่เรียนอ่อน เรียนปานกลางและเรียนเก่ง โดยในระยะเร่งด่วน จะเริ่มทำซีดีประกอบการสอนกลุ่มเด็กที่เรียนอ่อนก่อน โดยเท่าที่ดูจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) พบว่าเด็กที่มีคะแนนต่ำส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายขอบ ทั้งภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยจากนี้ทางติวเตอร์จะกลับไปพูดคุยรายละเอียดการจัดทำซีดีประกอบการสอนในแต่รายวิชา เพื่อทำการยกร่างสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และภายในวันที่ 10 ก.พ.60 จะมาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อสรุปข้อมูลเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ พิจารณาอีกครั้ง

"สิ่งสำคัญที่ได้พูดคุยกันคือวิธีการผลิตสื่อ ต้องทำให้ครบทุกระดับชั้น ในทุกรายวิชาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะเดียวกันครูก็จะได้ศึกษาเทคนิคการสอนใหม่ด้วย โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันใช้ประกอบการเรียนในเดือน พ.ค.นี้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560"นายการุณ กล่าว

ด้านนายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมโรงเรียนกวดวิชา กล่าวว่า เป้าหมายระยะแรกของโครงการคือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลุ่มอ่อน โดยดูจากคะแนน O-NETและ NT ที่คาดหวังว่าจะต้องสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้หมายความว่า ซีดีที่ทีมติวเตอร์จัดทำขึ้นมาจะมาทำหน้าที่แทนครูผู้สอน แต่จะเป็นเพียงสื่อการสอนหนึ่งเท่านั้น โดยครูยังมีบทบาทสำคัญในการสอนอยู่ ทั้งนี้ ตนจะกลับไปหารือโดยจะคัดเลือกติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในแต่วิชาระดับท็อป 5 ก่อน หากไม่พอก็อาจจะขยายไปคัดเลือกในวระดับท็อป 10 ต่อไป

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @