ศธ.ปูพรมโรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ

KRUPUNMAI SHARE

ปี 2560 ขยายผลครอบคลุมสถานศึกษา 3 หมื่นแห่ง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ว่า ที่ผ่านมาสถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ความร่วมมืออย่างดีในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับชั้นดำเนินการจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนคุณธรรมแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 แห่ง และในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะขยายผลการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศทั้ง 30,000 กว่าแห่งให้ได้ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค(ศธภ.) และผู้ตรวจราชการ ศธ.มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ตนจะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเรื่องของการศึกษาเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการ โดยขอให้ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วย

"การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมจะไม่ใช้วิธีบังคับ หรือสมัครใจ แต่จะเป็นการขอความร่วมมือสถานศึกษาในการอบรมสั่งสอนเด็ก โดยมีครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นไอดอลให้แก่เด็ก โดยปัจจัยที่จะชี้ให้เห็นถึงการเป็นโรงเรียนคุณธรรมนั้นมีมากมาย เช่น เรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ศาสตร์ของพระราชา รวมถึงการก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น"

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ต่อไปผู้ตรวจราชการทั้ง ศธ. และสำนักนายกรัฐมนตรี จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้น ๆ โดยตนคิดว่าการใช้วาระทางการศึกษาเป็นอันดับแรกจะทำให้สังคมไทย กลับคืนสู่ความเป็นสังคมคุณธรรม หรือสังคมจริยธรรมได้อย่างแน่นอน

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมมีการพูดถึงคำว่าคุณธรรมอย่างมาก ว่าอาจจะวัดผลได้ยาก เนื่องจากเป็นนามธรรม อีกทั้งที่ผ่านที่หน่วยงานก็ดำเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นภายในสัปดาห์หน้า ตนจะเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มาหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นภาพรวมของกระทรวงและจะมอบให้ สกศ. ออกแบบตัวชี้วัดในการสร้างเด็กไทยให้เป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นคนดีของประเทศ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @