รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

รายงานการพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้ศึกษา         นางสาวอัจฉรา  ลุนจักร 

สถานศึกษา    โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  อำเภออากาศอำนวย 
                  จังหวัดสกลนคร 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2559​


5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @