ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสะเต็มศึกษากับสสวท

KRUPUNMAI SHARE

h

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป

แล้วพิมพ์ใบ confirmation การลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรมตามหน่วยงานสังกัดของท่านก่อนวันอบรมจริงเพื่อสำรองที่นั่ง   (จำกัดจำนวน โปรดตรวจสอบในรายชื่อศูนย์) 

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นการสร้างใบยืนยันเพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม  

หมายเหตุ  ให้ยึดจำนวนการสมัครที่ศูนย์เป็นหลัก หากที่นั่งเต็มท่านสามารถสอบถามศูนย์ข้างเคียงที่ยังว่างเพื่อขอย้ายได้

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ตารางต่อไปนี้

และท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook สำหรับอบรมได้ตามช่วงชั้น ดังนี้Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @