สพฐ.ส่ง 8 ทีมลุยตรวจหนังสือเรียนผิดระเบียบ

KRUPUNMAI SHARE

"การุณ"ย้ำเสมอภาคทุกสำนักพิมพ์-หากพบมีการกระทำไม่ถูกต้องตามที่ สพฐ.กำหนด จะเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมาย

วันที่ 23 พ.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของชาติ (ภตช.) ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรม ว่าอาจมีการปล่อยปละละเลยให้บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) จัดพิมพ์หนังสือที่หน้าปกว่า “หนังสือเรียนเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งไม่ตรงตามรูปแบบที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุญาต อาจเป็นโฆษณาชวนเชื่อทำให้ได้เปรียบทางการค้า ว่า สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว และก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ อจท.กลับไปแก้ไขหน้าปกหนังสือให้เหมือนกับสำนักพิมพ์อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีหนังสือยืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งระงับการจำหน่ายหนังสือทั้ง 77 รายการที่ต้องแก้ไข และดำเนินการเปลี่ยนหนังสือทั้ง 77 รายการ เป็นฉบับที่ถูกต้องตามที่ สพฐ.กำหนดให้แก่ร้านค้าและสถานศึกษา โดย สพฐ.ได้กำชับไปว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ผ่านมา

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามตนได้มีหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบว่า ไม่ให้มีการจัดซื้อหนังสือเรียนที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 8 คณะ ลงไปติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบหน้าปกหนังสือของสำนักพิมพ์ อจท.รวมทั้งหนังสือของสำนักพิมพ์อื่นๆโดยจะตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ 26 พ.ค.60 นี้ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำไม่ถูกต้องตามที่ สพฐ. กำหนดจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายหนังสือยืมเรียน นี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะนักเรียนยังได้รับหนังสือไปเรียนฟรีเหมือนเดิม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สพฐ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.6 ไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องมีขั้นตอนการยืมเรียนชัดเจน มีการส่งมอบหนังสือ และลงชื่อรับหนังสือ ทำความเข้าใจระเบียบการยืมและการส่งคืน  ที่มา  http://www.siamrath.co.th/n/15917

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @