รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2(ดนตรี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน                รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2(ดนตรี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้รายงาน               นายนาวี  บุญทัน

สถานศึกษา                โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

https://drive.google.com/drive/my-drive

3/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @