รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเสริมด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเสริมด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) 

ชื่อผู้ศึกษา        นางนิยม  เม้าราษี

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล  7  รถไฟสงเคราะห์  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  

ปีการศึกษา       2560

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่
 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @