ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

KRUPUNMAI SHARE

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้พัฒนา
นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10


ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่เผยแพร่กรุณาคลิ๊กด้านบน

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @