เปิดใจเด็กเก่งแอดมิสชั่นส์ 58

KRUPUNMAI SHARE

ประกาศแล้ว…ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 124,648 คน ใน 87 สถาบัน 802 คณะ/สาขาวิชา 4,114 รหัส แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน 

      ที่น่าสนใจ คือ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดนำโด่งเป็นที่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 3 คน สมัคร 325 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:108 คน

     2.คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 5 คน สมัคร 404 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:81

     3.คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 10 คน สมัคร 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:80 คน

     4.คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 7 คน สมัคร 448 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:64

     และ 5.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับ 5 คน สมัคร 296 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:59

     ขณะที่คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุดในปีนี้ ยังคงเป็นกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งของ มศว, ม.ธรรมศาสตร์ ม.บูรพา และ มรภ.สวนดุสิต

     และเช่นเคยที่จะต้องมีนักเรียนเก่งที่ทำคะแนนแอดมิสชั่นส์สูงสุด  

     เปิดใจที่ 1 "91.60%" คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ กล่าวว่า ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างมาก เพราะเป็นคนที่สนใจเรียนการถ่ายภาพ และการสื่อสาร อีกทั้งตั้งใจว่าในอนาคตอยากทำงานด้านภาพยนตร์ หรือครีเอทีฟโฆษณาด้วย จึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งตนคิดว่าน่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากที่นี่ได้มาก เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต

     ด้าน น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งทำคะแนนได้ "89.85%" คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะตั้งใจมากในการสอบเข้าคณะนี้ เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ และรู้สึกว่านิสัยของตนเหมาะกับคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนเลือกเรียนคณะดังกล่าวได้มีการศึกษาหาข้อมูลว่าเรียนอะไรบ้าง และเรียนจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนอย่างไร อีกทั้งได้มีการปรึกษาอาจารย์และอาจารย์แนะนำให้ตนเลือกเรียนในคณะดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตนก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษ และตั้งใจเรียนในห้องเรียนอย่างมาก เพราะเป็นคนไม่ชอบเรียนพิเศษ เนื่องจากการเรียนพิเศษส่วนใหญ่จะเรียนจากจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งตนเป็นคนชอบเรียนกับครูมากกว่า เพราะซักถามได้

     สำหรับเคล็ดลับในการเรียนแล้วได้เกรดเฉลี่ย 3.76 นั้น จะมุ่งตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ ซักถามจากอาจารย์ และกลับไปทบทวนหลังเลิกเรียน รวมถึงจะทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เพราะการเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย 

     "สำหรับเพื่อนๆ ที่พลาดหวังในการสอบแอดมิชชั่นส์ครั้งนี้ ไม่อยากให้มองว่ามันคือความผิดหวัง เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ต่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการไม่ได้ก็ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ให้เลือกเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากให้ว่ากล่าวหรือมองว่าลูกตัวเองไม่เก่ง เด็กทุกคนมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกัน พ่อแม่ต้องช่วยลูกค้นหาความสามารถของตัวเองและผลักดันในสิ่งที่เด็กชอบ"

     ขณะที่น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต รร.สตรีวิทยา ซึ่งทำคะแนนได้ "87.64%" คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะคิดว่ามีประโยชน์ และได้ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานในอนาคต ในส่วนของเคล็ดลับการเรียนนั้น ที่ผ่านมาเป็นคนเรียนค่อนข้างดีมาโดยตลอดอยู่แล้วได้เกรดเฉลี่ย3.83 แต่เมื่อมุ่งมั่นจะเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ก็มุ่งมั่นฝึกอ่านบทความและฝึกทำข้อสอบให้มากเป็นพิเศษ แต่รู้ตัวว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องของการฝึกพูดซึ่งก็คงต้องพยายามต่อไป ขอให้กำลังใจ เพื่อนๆ ที่สอบไม่ติด อย่างกังวลอย่าคิดมาก เพราะยังมีโอกาสอีกหลายที่

     และหนึ่งเดียวจาก จ.ตาก น.ส.อาทิตยาพร แสนพรหม รร.ผดุงปัญญา ซึ่งทำคะแนนได้ "83.30 %" คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกตกใจ เพราะไม่คิดว่าจะทำคะแนนสูงจนสอบติดได้จริงๆ โดยที่ผ่านมาตั้งความหวังไว้ว่าอยากสอบเข้าเรียนต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้น จึงตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงินและคุณแม่ ซึ่งเป็นครูขอให้สอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพราะอยากให้เป็นครูเหมือนกับแม่ ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วหากเรียนที่ มช.จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางบ้านได้ จึงเลือกสมัครเรียนที่ มช. 

     "ที่ผ่านมาถือเป็นคนเรียนค่อนข้างเก่ง 3.95 แต่ก็คิดว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด ไม่น่าจะสู้กับเพื่อนๆ ที่เรียนในกรุงเทพได้ ดังนั้น จึงตั้งใจอ่านหนังสือให้มากที่สุด เพราะคิดว่าอ่านมากก็จะได้ความรู้มาก ได้เรียนพิเศษบ้างเฉพาะในช่วงเปิดเทอม ซึ่งเคล็ดลับความเก่งของตัวเองก็ไม่มีอะไร เพียงแต่อ่านเยอะๆ และอยากบอกน้องๆเพื่อนๆ ทุกคน อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ หรือมีอะไรที่ยากเกินกว่าความพยายาม" 

      ปิดท้ายที่น้องใหม่บัญชีจุฬาฯ นายเกษมสันต์ ชุมชาติ รร.เตรียมอุดมศึกษา ทำคะแนนได้ "83.98%" คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า ชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก ก็เลยเลือกคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีทั้ง 4 อันดับ โดยเลือกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นอันดับ1  ส่วนเคล็ดลับในการเรียนก็ไม่มีอะไรมากคือเน้นตั้งใจเรียนในห้องเรียนโดยเตรียมพร้อมตั้งแต่ชั้น ม.4 ม.5 และปรับให้เข้มข้นขึ้นในช่วงเรียน ม.6เพราะเป็นช่วงเวลาสุดท้าย 

  "เรื่องติวก็มีบ้างเพื่อเสริมในส่วนที่เราอ่อน แต่ก็ไม่ได้คร่ำเคร่งมาก ยังมีเวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือนิยายทั่วไป อย่างไรก็ตามขอฝากถึงเพื่อนๆที่พลาดหวังว่าอย่าท้อ เพราะยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆรองรับขอแค่ให้ตั้งใจอีกครั้ง"

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @