ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พัฒนาโดย
นางสาวสุรางคนา  ยาหยี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนองครักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7


smiley หน้าปกเอกสาร

smiley คำชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้

smiley ชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบจำนวนจริง

 

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @