เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระเศรษฐศาสตร์)
รหัสวิชา ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาโดย
นางเพลินพิศ   สัจธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31


—->>> หน้าปกผลงานวิชาการ <<<<—–
—->>> ผลงานวิชาการ<<<<—–

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @