การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว31222 หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว31222 หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)​

ผู้วิจัย       นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสว่างแดนดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 สกลนคร

 

หน้าปก
ปกหลัง
ส่วนนำ
นวัตกรรม

 

5/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @