แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เล่มที่ 6 คำยืมภาษาเขมร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

นางสาววิราวรรณ  พรมรักษา 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20


แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

2.9/5 - (7 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @