ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เพลงประกอบ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เพลงประกอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวรลักษณ์  กลุ่มเหรียญทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

คำนำ สารบัญ

คำชี้แจง พร้อม ผลงานนวัตกรรม

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @