แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก


พัฒนาโดย

นางดลยา พงค์พันธ์เผดิมชัย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ดาวน์โหลดผลงานที่นี่

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @