ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนาโดย
คุณครูนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38


ผลงานวิชาการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @