แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  “Livable  Roi-Et”  

เล่มที่ 2 เรื่อง  Bueng Phalarnchai 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

รหัสวิชา  อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

นางจารุวรรณ  กาฬหว้า  ครูชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการได้ที่นี่

หน้าปกผลงานวิชาการ

คำนำ

4.2/5 - (52 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @