แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดที่ 3 เรื่อง เลนส์บาง โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ 3 รายวิชาเพิ่มเติม ว32202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ 
ชุดที่ 3 เรื่อง เลนส์บาง  โดยใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)

 

โดย 
นางสายฝน  แก้วชัย

         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

         โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี


คลิ๊กที่นี่

 

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @