ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 


ดาวน์โหลดที่นี่
 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @