ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย
นายอุดม  ไชยนอก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @