การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกับการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงและความดัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกับการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

 

พัฒนาโดย
นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @