แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

พัฒนาโดย

นางสาวอาจารี  ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการที่นี่
 

5/5 - (6 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @