ริ่มปี 62 มติบอร์ดม.เกษตร ยกเลิกเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน

KRUPUNMAI SHARE

มติบอร์ดบริหารม.เกษตร เห็นชอบยกเลิกเปิด-ปิดตามอาเซียน ให้กลับไปใช้ช่วงเวลาเดิม เทอมแรกมิ.ย.-ต.ค.และเทอม 2 พ.ย.-เม.ย. เตรียมทำหนังสือหารือทปอ.อีกครั้ง ย้ำการปรับจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปขยับทีละเดือนภายใน 2 ปี เริ่มปีการศึกษา 62วันนี้ (13 พ.ย.) ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.มก.) มีมติเห็นชอบกลับไปเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม โดยภาคเรียนที่ 1 เดือนมิ.ย.-ต.ค.และภาคเรียนที่ 2 พ.ย.-เม.ย.ของทุกปี จากที่ปัจจุบันการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 เดือนส.ค.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือนม.ค.-พ.ค.ทั้งนี้ การปรับจะขยับแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาปรับภายใน 2 ปี ขยับขึ้นปีละ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนก.ค.-พ.ย.และภาคเรียนที่ 2 เดือนธ.ค.-เม.ย. ส่วนปีการศึกษา 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนมิ.ย.-ต.ค. และเปิดภาคเรียนที่ 2 เดือนพ.ย.-มี.ค.ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า ตามมตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยตนจะทำหนังสือเพื่อหารือไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อขอความเห็น หาก ทปอ.ยืนยัน เปิด ปิดภาคเรียนเทอมตามอาเซียนเช่มเดิม ทางมก.คงต้องขอคำแนะนำว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้าง จากนั้นจะแจ้งผลการหารือกับทปอ.ให้สภามก.รับทราบต่อไป“การเปิด ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน ของมก.ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร และการประมง ดังนั้นจึงคิดว่า การเลื่อนกลับไปเปิด ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม จะเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็น ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ดังนั้นผมจะทำทำหนังสือสอบถามทางทปอ.ก่อน หากทปอ.ยืนยัน เปิด ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ทางมก.ก็คงต้องหารือ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง”ดร.จงรัก กล่าวรักษาการอธิการบดี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย แต่มตินี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะต้องเสนอให้สภามก.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะปรับใหม่ ดังนี้ ปริญญาเอก อาจารย์/อาจารย์โรงเรียนสาธิต 34,000 บาท เดิม 32,000 บาท ปริญญาโท 27,500 บาท เดิม 26,010 บาท และปริญญาตรี 24,000 บาท เดิม 19,860บาท นักวิจัย ปริญญาเอก 30,000 บาท เดิม 28,500 บาท ปริญญาโท 24,000 บาท เดิม 22,850 บาท พนักงานสายสนับสนุน ปริญญาเอก 30,000 บาท เดิม 28,500 บาท ปริญญาโท 24,000 บาท เดิม 22,950 บาท ปริญญาตรี 21,000 บาท เดิม 17,520 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 16,000 บาท เดิม 13,950 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)/อนุปริญญา 15,000 บาท เดิม 11,430 บาท และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,000 บาท เดิม 10,370 บาท

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @