ศธ.ตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้า คะแนน PISA ขยับเพิ่ม 30 คะแนน

KRUPUNMAI SHARE

“หมอธี” มอบนโยบายบอร์ด สสวท. ตั้งเป้า 3 ปีจากนี้ คะแนน PISA คะแนนรวมของประเทศขยับเพิ่ม 30 คะแนน เป็น 450 คะแนน จากปัจจุบันอยู่ที่ 420 คะแนน ชี้ต่อไปยึดเกณฑ์เข้าสอบที่อายุ 15 ปี เข้าสอบ พร้อมฝากเจรจาให้ชัดหลังเกิดสถาบันหลักสูตรใครมีหน้าที่อะไร เพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนวันนี้ (12 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแก่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชุดใหม่ ที่มี ศ.ดร.ประสาท สืบค้า เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมหารือถึงการเพิ่มคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมพอสมควร โดยตั้งเป้าว่า อีก 3 ปีข้างหน้า คะแนน PISA จะต้องเพิ่มขึ้น 30 คะแนน เป็น 450 คะแนน ซึ่งปัจจุบันคะแนนรวมของประเทศไทยอยู่ที่ 420 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี อยู่ที่ 500 คะแนนทั้งนี้ ที่ผ่านมา ตนมีนโยบายในการแก้ไขการสอบ PISA ในหลายจุด เริ่มตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ทำให้ไม่เสียเปรียบ จากเดิมที่เราส่งเด็กชั้น ม.2 ซึ่งบางคนอายุ 14 ปี ย่าง 15 ปี ไปสอบ แต่หลังจากนี้ไปเราจะยึดเกณฑ์อายุ 15 ปี เข้าสอบ นอกจากนี้ ยังแก้เรื่องการแปลข้อสอบ ให้เข้าใจง่าย และต่อไปเราจะเป็นสมาชิกร่วมของโออีซีดี จากเดิมที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ซึ่งสมาชิกร่วมมีสิทธิเท่ากับสมาชิกทั้งหมด สามารถมีคะแนนเสียงในข้อเสนอต่างๆ


 

 นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังหารือกรณีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น หรือ โคเซ็น แห่งที่ 52 และ 53 ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยดำเนินการ โดยทาง สสวท.จะรับหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการดูแลในเรื่องนี้ให้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ โดยได้มอบนโยบายว่า ถ้าทำได้ไม่ดี ใช้คนหน้าเดิม มาเป็นกรรมการ เป็นที่อยู่ของคนไม่มีงานทำ ก็ให้ยุบ และสุดท้ายหารือเรื่อง การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรแห่งชาติ ซึ่งกำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ตรงนี้ขอให้ไปหารือบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อนกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมบอร์ด สสวท.ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาครู ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ระหว่างมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขยายผลความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีครูที่ได้รับอบรมตามหลักสูตร สอวน.เป็นวิทยากรในการค่าย 1 สอวน. (ศูนย์โรงเรียน) 674 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมประมาณปีละ 3,600 คน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @