ศธ.ส่งข้อมูล13 หลักนักเรียนซ้ำ7หมื่นคน

KRUPUNMAI SHARE

พีระพงศ์ “ เผย ศธ.เพิ่งส่งข้อมูล GPAครบ 19 พ.ย. พบข้อมูลใช้ได้ แต่ข้อมูลบัตรประชาชน13 หลักของนักเรียนซ้ำกัน 7หมื่นคน เร่งประสานขอข้อมูลใหม่

วันนี้(20พ.ย.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ.มีมติให้โรงเรียนทุกสังกัดต้องส่งข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน(ปพ.1)หรือGPA  5 ภาคเรียนภายในวันที่  16 พ.ย. ที่ผ่านมา  เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ส่งข้อมูลของโรงเรียนมาครบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5,443 โรง แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 2,574  โรง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 509 โรง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) 948 โรง  4สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 702 โรง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 39  โรง  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1  โรง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 353 โรง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 9  โรง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 2 โรง   กองทัพบก 1โรง  กองทัพอากาศ 1 โรง  สถาบันการพลศึกษา 11โรง   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)15 โรงและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 278 โรง

“ทปอ.ได้รับข้อมูล GPA จากสพฐ.ครบ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นเท่าที่ดูข้อมูลของโรงเรียนที่ส่งมานั้นใช้ได้ แต่ยังมีปัญหาเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียนมีซ้ำกันประมาณ 7 หมื่นคน จากข้อมูลทั้งหมดประมาณ 6 แสนคน ซึ่งต้องประสานสพฐ.อีกครั้ง นอกจากนี้ขอให้สป.ศธ.ช่วยย้ำกับทางโรงเรียนด้วยขอให้ส่งผลการเรียนเป็นรายวิชามาด้วย โดยกำหนดให้ส่งGPA5 ภาคเรียนและผลการเรียนรายวิชาภายในวันที่ 15 ม.ค. 62  อย่างไรก็ตามฝากโรงเรียนต่าง ๆช่วยเร่งส่งข้อมูลเข้ามาด้วย เพื่อจะได้มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และไม่ผิดพลาด  นอกจากนี้ขอความร่วมมือสพฐ. ให้ช่วยรวบรวมGPA ทั้ง 6 ภาคเรียน และส่งภายในเดือนเม.ย. 62”  ดร.พีระพงศ์ กล่าว

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @