คณะศึกษาฯ มข.- มช. ประกาศงดรับ TCAS’62 รอบ Portfolio

KRUPUNMAI SHARE

คณบดีศึกษาฯ มข. เผย งดรับนักศึกษารอบ Portfolio ของ TCAS ปี 62 เหตุปรับหลักสูตร 4 ปี ไม่ทัน ห่วงเกิดความสับสน เช่นเดียวกับ มช. งดรับด้วย พร้อมรับปกติรอบ 2 ถึงรอบ 5 ขณะที่ ครุฯ จุฬาฯ รับตามปกติทุกรอบเร่งทำหลักสูตร 4 ปี เน้นสมรรถนะวันนี้ (22 พ.ย.) ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สถาบันผลิตครู กลับมาเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มข. ได้ประกาศงดรับนักศึกษา ในคณะครุศาสตร์ ผ่านระบบกลางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบแรก แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2561 เพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งมาตรฐานวิชาชีพครูเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ขณะที่ร่างหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ กำลังดำเนินการ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้สถาบันผลิตครูต้องนำมาใช้ในการปรับหลักสูตร 4 ปี คาดว่า กระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จประกาศใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะทันกับการรับสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบ 4 แอดมิชชัน และรอบ 5 รับตรงอิสระ

 

 “เมื่อมีประกาศออกไปก็มีเสียงสะท้อนกลับมาค่อนข้างมาก เหตุผลที่ตัดสินใจงดรับเด็กรอบ Portfolio เพราะหลักสูตร 4 ปี ยังไม่ประกาศใช้ และจากการประเมินคาดว่าจะมีเด็กมาสมัครในรอบนี้ 10% จะทำให้เด็กที่มาสมัครก่อนหลักสูตร 4 ปี ประกาศใช้จะต้องเรียนในหลักสูตร 5 ปี กลายเป็นว่า ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยต้องสอนทั้งหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี ตรงนี้จะทำให้เกิดความสับสน ขณะเดียวกัน ยังส่งผลต่อโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น ซึ่งนักศึกษาครู มข. รับเด็กจากโครงการนี้ถึง 90% ส่วนอีก 10% หรือประมาณ 50-60 คน มาจากระบบทีแคส แต่ปี 2562 โครงการผลิตครูคืนถิ่นยังไม่มีความชัดเจน กระทบต่อการวางแผนรับนักศึกษา เพราะเดิมโครงการนี้ จะใช้หลักสูตร 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่า ถ้าเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร 4 ปี จะต้องขอความเห็นชอบจาก ครม. อีกครั้งหรือไม่ จึงอยากขอให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยดูแลให้มีความชัดเจน ดังนั้น ในปี2562 นี้ ทาง มข. จึงประกาศงดรับเด็กจากโครงการครูคืนถิ่นไปก่อนด้วย” ผศ.ดร.ไมตรี กล่าวด้าน รศ.ดร.ศิริเดช สุขชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในส่วนของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ยืนยันว่า ยังดำเนินการรับนิสิตครู ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบตามเดิม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรครู 4 ปี ของจุฬาฯ จะเป็นหลักสูตรที่เน้นฐานสมรรถนะ มีหน่วยกิต 138-140 หน่วยกิต เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างเข้มข้น เช่น เริ่มตั้งแต่ปี 1 นิสิตจะได้เข้าฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วม เรียนรู้การทำงาน เป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อเรียนรู้วิธีการสอน เป็นต้น ส่วน TCAS รอบแฟ้มสะสมงานจะเน้นพิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดว่า จะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มายื่นสมัครในรอบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศงดรับนักศึกษาในทีแคสรอบ 1 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี โดยจะเริ่มรับนักศึกษาใน รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษอื่นๆ และรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 

 

 

 

 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @