วันแรกลงทะเบียน TCAS62 รวม 1.29 แสนคน ไม่ผ่าน 1.2 หมื่นคน แนะสมัครใหม่ พ่วงคนไม่ได้รหัส OTP แจงยกเลิกยืนยันผ่านอีเมล

KRUPUNMAI SHARE

ทปอ. เผยยอดลงทะเบียน TCAS62 วันแรกรวมกว่า 1.29 แสนคน สมัครสำเร็จ 1.17 แสนคน สมัครไม่ผ่าน 1.2 หมื่นคน เหตุเลือกปีที่จบผิด ชื่อไม่ตรงฐานข้อมูล ไม่มีชื่อในฐาน ให้สมัครใหม่ ส่วนคนไม่ได้รหัส OTP ให้ดำเนินการใหม่เช่นกัน แจงยกเลิกยืนยันตัวตนทางอีเมลแล้วจากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS62 วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นวันแรก ปรากฏว่า เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบล่ม รวมถึงการลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับรหัสยืนยันตัวตน หรือ OTP ทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เป็นต้น จนเกิดคำถามและข้อกังวลถึงระบบ TCAS62 ที่ ทปอ. ยืนยันว่า ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น และจะไม่มีระบบล่มอีกนั้นวันนี้ (2 ธ.ค.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงการดำเนินการระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ว่า ตามที่ ทปอ. ได้เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS62 ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 โดยวันแรกของการเปิดระบบ พบว่า มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนสมัครทั้งสิ้น 129,919 คน โดยสมัครสำเร็จ 117,065 คน ส่วนที่เหลือสมัครไม่ได้ เกิดจาก 3 กรณี ดังนี้ 1. จบก่อนปี 2561 (เลือกปีที่จบผิด) 2,353 คน วิธีแก้ไขให้นักเรียนเข้ามาสมัครใหม่ แล้วเลือกปีการศึกษาที่จบ ไม่ใช่ปี พ.ศ. ที่จบ2. ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับฐาน 1,918 คน วิธีแก้ไขให้นักเรียนสมัครลงทะเบียนใหม่ โดยระบบจะเริ่มรับสมัครลงทะเบียนให้วันที่ 3 ธ.ค. เวลา 09.00 น. โดยถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนส่งมาให้ ทปอ. และให้นักเรียนประสานโรงเรียนเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และ 3. ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล 8,583 คน วิธีแก้ไข ให้นักเรียนแนบรูปภาพ บัตรประชาชน พร้อมใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1) ส่งมาที่ ทปอ. ลงทะเบียนแล้วรอการอนุมัติ ทปอ.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและแจ้งให้ทราบทั้งนี้ การลงทะเบียน TCAS62 เพื่อการใช้งานในระบบการคัดเลือก TCAS รอบใดรอบหนึ่งตามความจำเป็น จึงให้มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการลงทะเบียนมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วย ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องของผลการเรียนซึ่งขณะนี้มีความคลาดเคลื่อน โดย ทปอ. ได้ประสาน สพฐ.ดำเนินการแก้ไขแล้ว และ ทปอ. จะให้เจ้าหน้าที่ประสานให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบและแก้ไขโดยด่วน ซึ่งผู้สมัครจะได้สิทธิ์ของการลงทะเบียนไปสมัครรอบที่ 1 ได้เลย ทั้งนี้ ระหว่างรอการแก้ไขข้อมูลอาจใช้เวลา ผู้ลงทะเบียนอาจนำที่ถูกต้องไปแสดงในวันสัมภาษณ์ได้เลยดร.พีระพงศ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่พบปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อสร้างรหัสผ่านและการยืนยันรหัสผ่านทาง E-mail ปรากฎว่าผู้สมัครได้รับ OTP ที่แจ้งผ่านทาง E-mail มีความล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้สมัคร ทปอ. จึงยกเลิกการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้ ในระบบ OTP โดยผู้สมัครสามารถลงทะเบียนและใส่ข้อมูลในระบบได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วและยังมีปัญหา ให้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณียังไม่ได้ OTP ใดๆ ทั้งสิ้น ให้เริ่มกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด และ 2. กรณีที่ได้รับ OTP แล้ว และรอ E mail อยู่ ขอให้น้องเข้ามาเริ่มต้นกระบวนการใหม่ ให้เข้าหน้า login กดคำว่า “รหัสผ่าน” จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยไม่ต้องรอ E mail หรือสามารถติดต่อโดยตรงกับ ทปอ.“ทปอ. ยังยืนยันที่จะทำทุกวิถีทาง ให้น้องๆได้ผ่านกระบวนการลงทะเบียน แม้จะประสบปัญหาในหลายๆด้าน แต่ก็ได้พยายามแก้ไขในทุกวิถีทาง ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องการทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้น เราทุกคนคงจะต้องช่วยกันในการร่วมกันแก้ปัญหา เรายังมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลได้อีก 2 เดือน ในรอบ ที่ 1 แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfoilio เพื่อเข้าสู่การสมัครในรอบต่อๆ ไป” ดร.พีระพงศ์ กล่าว
 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @