กสทช.เปิดตัวแอปฯ “NetCare” แก้ปัญหาเด็กติดจอ

KRUPUNMAI SHARE

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร ใช้งานสื่อออนไลน์ ดูหนัง หรือเล่นเกมส์ต่าง ๆ มีความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน โดยทุกวันนี้เราจึงมักเห็นเด็ก ๆ นั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ เช่น ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน หรือใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น จนทำให้เกิดภาวะ “เด็กติดจอ” ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ตลอดจนไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้

ทั้งนี้กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “NetCare” ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติจาก 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

สำหรับแอปพลิเคชัน “NetCare” ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก เพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กกติกาที่ตกลงกับลูกไว้ ได้แก่ ฟังก์ชันหนึ่ง กำหนดระยะเวลาการใช้งาน โดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน ฟังก์ชันสอง กำหนดช่วงเวลาการใช้งาน โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ระหว่าง 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม ฟังก์ชันสาม พักการใช้งานบางแอปพลิเคชัน เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้ และ ฟังก์ชันสี่ พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอปพลิเคชันจะทำการโทรหาผู้ปกครองทันที พร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน “NetCare” ทำได้ง่าย ๆ โดยการดาวน์โหลด netcare.nbtc ในระบบ Android ที่ Play Store (สำหรับเครื่องเด็กใช้งานได้ใน Version ไม่เกิน 8.0) และสำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ https://netcare.nbtc.go.th/

“ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง กติกาของครอบครัวเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยตกลงกันในครอบครัว แอปพลิเคชัน “NetCare” จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำตามกติกาของครอบครัวนั้น เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างพอเหมาะ พอดี และพอควร เพิ่มการพูดคุยและการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคมให้เพิ่มมากขึ้น และกสทช. จะพัฒนาแอปพลิเคชัน “NetCare” เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนในครอบครัวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป โดยกสทช.จะมีการรณรงค์เพื่อเผยแพร่แอปพลิเคชัน “NetCare” หลากหลายช่องทาง เช่น เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และจะมีการรณรงค์แนะนำแอปพลิเคชันในพื้นที่โรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้”

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @