ย้ำหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องสอบรับตั๋วครู แต่ต้องผ่านประเมินมหาวิทยาลัย

KRUPUNMAI SHARE

ประธาน กมว.แจงหลักสูตรครู 5 ปีไม่ต้องสอบรับตั๋วครู หลังข้อมูลชัดยกเลิกผลิต 100% แต่ต้องผ่านประเมินตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยจึงได้รับใบอนุญาตฯอัตโนมัติ ชี้เพื่อดูแลไม่ให้เด็กรู้สึกเสียโอกาสและไม่เสียประโยชน์ เตรียมชงกมว.อนุมัติและทำประกาศคุรุสภารองรับ เผยเบื้องต้นสอบตั๋วครูหลักสูตร 4 ปีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ชั้นปีที่ 2 สอบความรู้พื้นฐาน และปี 4 ปฏิบัติการสอนวันนี้ (19 ธ.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเห็นด้วยกับข้อเสนอเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาเคยมีมติให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต้องสอบเพื่อขอรับในอนุญาตฯโดยจะมีการสอบครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 แต่เมื่อมีการปรับมาหลักสูตร 4 ปีจึงเสนอว่าให้มาเริ่มที่กลุ่มนี้แทน ส่วนหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตนั้น ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ยืนยันว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะหยุดผลิตหลักสูตร 5 ปี 100% และในปีการศึกษา 2562 จะเริ่มผลิตหลักสูตร 4 ปี ดังนั้น เพื่อไม่ให้นักศึกษาหลักสูตร 5 ปีรู้สึกเสียโอกาส เสียประโยชน์ที่ต้องใช้เวลาเรียน 5 ปีแต่ต้องมาสอบรับใบอนุญาตฯ เช่นเดียวกับเด็กที่เรียนหลักสูตร 4 ปี จึงเห็นตรงกันว่าควรไปเริ่มสอบรับใบอนุญาตฯกับเด็กที่เรียนหลักสูตร 4 ปีแทนรศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนหลักสูตร 5 ปีขณะนี้ก็มี 2 ส่วน คือ ผู้ที่เรียนหลักสูตร 5 ปีซึ่งเป็นหลักสูตรเดิมก่อนปี 2557 และผู้เรียนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี 2557 ซึ่งเดิมคุรุสภาเคยมีมติว่าผู้เรียนหลักสูตรปี 2557 จะต้องสอบรับใบอนุญาตฯ ที่คาดว่าจะเริ่มสอบได้ในปี 2562 ดังนั้น ส่วนนี้ต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ยังต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยให้การรับรองว่าผ่านประเมินคุรุสภาก็จะอนุมัติใบอนุญาตฯให้อัตโนมัติ“แนวทางดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาหลักสูตร 5 ปีไม่รู้สึกว่าเสียเวลา เสียโอกาส เนื่องจากหากสอบบรรจุได้ก็ได้รับเงินเดือนที่มากกว่าหลักสูตร 4 ปีจำนวน 800 บาท อีกทั้งถึงแม้ว่าจะสามารถโอนหน่วยกิตมาเรียนหลักสูตร 4 ปีได้แต่ก็คงไม่มีใครอยากโอนเพราะการเรียนหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องมาสอบขอรับใบอนุญาตฯแล้ว ทั้งนี้ผมจะนำเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุม กมว.ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อให้มีมติเห็นชอบและออกเป็นประกาศคุรุสภา เสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามประกาศใช้ต่อไป”รศ.ดร.เอกชัย กล่าวประธาน กมว.กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการจัดสอบรับใบอนุญาตฯนั้น เบื้องต้นคุรุสภาจะจัดให้มีการสอบพร้อมกันปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการสอบนิสิต นักศึกษาเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก จะสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นการสอบความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ความเป็นครู ถ้าสอบช่วงแรกไม่ผ่าน ก็สามารถกลับมาสอบแก้ตัวในชั้นปีที่ 3 ได้ เหมือนกับการเก็บหน่วยกิต และช่วงที่สอง จะสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติการสอน ทั้งนี้การจัดสอบสองช่วงเพื่อไม่ให้นักศึกษาเครียดมากเกินไป ซึ่งข้อสอบที่ใช้ในการสอบรับใบอนุญาตฯ จะมาจากคณะอนุกรรมการจัดสอบของคุรุสภาโดยตรง ซึ่งแนวทางการสอบนี้ตนจะนำเสนอต่อที่ประชุม กมว. ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เช่นเดียวกัน

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ชวน ลูกศิษย์ทั่วประเทศ เสนอชื่อครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @