สอศ.ของบแปรฯ พันล้านจ้างครู-พนักงานราชการเพิ่ม

KRUPUNMAI SHARE

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับ 20,952 ล้านบาท จำนวน 1,471 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.02% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมากที่สุดในรอบ 7 ปีของ สอศ.และเมื่อจำแนกงบฯที่ได้รับ เป็นงบฯบุคลากร 43% เงินอุดหนุนรายหัว 24% งบฯดำเนินงาน 15% งบฯลงทุน 11% และงบฯรายจ่ายอื่นๆ 7% อย่างไรก็ตาม หากดูในรายการงบฯ ที่ได้แล้วยังไม่เพียงพอ เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนระดับ ปวช.เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ประมาณ 20,000 คน รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ต้องจ้างครูเพิ่มขึ้น และต้องดูแลผู้เรียนทุกระดับไม่ให้ออกกลางคัน ซึ่งต้องใช้งบฯ กว่า 31 ล้านบาท ดังนั้นงบฯ เงินอุดหนุนรายหัวที่ตั้งไว้ 24% จึงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ยังไม่รวมการรับนักเรียนโครงการเรียนร่วมอาชีวะ+ม.ปลาย (ทวิศึกษา) อีก 30,000 คน ดังนั้น สอศ.จะขอแปรญัตติงบฯปี 2559 เพิ่มเติม

      เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่จะเสนอขอแปรญัตติงบฯ เพิ่ม อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด อาทิ เงินอุดหนุนรายหัวในวิทยาลัยสังกัด สอศ.ที่ยังขาดอยู่ 80 ล้านบาท เงินอุดหนุนในโครงการทวิศึกษา 120 ล้านบาท ขอจ้างครูและบุคลากร ธุรการ 87 ล้านบาท และแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรขั้นวิกฤติ 1,610 ล้านบาท โดยส่วนนี้จะเสนอขอกรอบพนักงานราชการจำนวน 7,455 คน เป็นต้น โดยจะสรุปการขอแปรญัตติงบฯเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 10 ก.ค.58 นี้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

     อย่างไรก็ดี ครม.เคยมีข้อเสนอแนะถึงกรอบอัตรากำลังควรพิจารณาให้วิทยาลัยที่ขาดแคลน บุคลากรขั้นวิกฤติเกิน 70% แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่เหมาะสม ควรพิจารณาจากสาขาวิชาที่ขาดแคลนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น สอศ.จึงมาจัดทำให้สอดคล้องและนำเสนออีกครั้ง 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @