ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน    :    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่  1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
                           รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนาโดย

นางสาวนัฐกานต์   รุจาคม
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @