แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประภาพิม   จันทร์เขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @