แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางประภาพิม   จันทร์เขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
อำเภอเมืองบุรีรัมย์  สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @