“หมอธี”ไม่ขัดปรับเนื้อหาข้อสอบโอเน็ต

KRUPUNMAI SHARE

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่องการปรับข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต เนื่องจากพบว่าเนื้อหาข้อสอบโอเน็ตเน้นวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ไม่ได้วัดทักษะของเด็กในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ว่า โอเน็ตเป็นการสอบสำหรับวัดมาตรฐานของเด็ก ซึ่งหากจะนำการสอบโอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องการปรับเนื้อหาข้อสอบโอเน็ตสำหรับวัดทักษะเพื่อเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษานั้น น่าจะทำได้อยู่แล้ว ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาภาพรวม เพราะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ดูแค่การสอบอย่างเดียวแต่ดูองค์ประกอบทั้งหมดด้วย

“ผมมองว่าประเทศเราไม่ควรจะมีการสอบต่าง ๆ เยอะ ไม่ว่าจะเป็นการสอบโอเน็ต การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต หรือการสอบ 9 วิชาสามัญ ควรจะเหลือการสอบเพียงอย่างเดียว และจะต้องเป็นข้อสอบที่ใช้ทั้งวัดมาตรฐานและสอบแข่งขันได้ด้วย ซึ่งเท่าที่ทราบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) กำลังดำเนินการอยู่ ผมเชื่อว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าเด็กไทยไม่ต้องมานั่งสอบเยอะ ๆ เหมือนที่ผ่าน”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/703979

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @