สกสค.ปลุกชีพโครงการพัฒนาชีวิตครู

KRUPUNMAI SHARE

บอร์ด สกสค.ปัดฝุ่นโครงการพัฒนาชีวิตครู เตรียมแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาชีวิตครูตั้งคณะกรรมการเดินหน้า เล็งหมุนเงิน 1.5 หมื่นล้านแก้หนี้ครู

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เพิกถอนมติ สกสค.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2561เรื่องการยุติโครงการพัฒนาชีวิตครู และให้คืนเงินในส่วนที่ต้องจัดสรรให้กับเครือข่ายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการเอง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มต้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ปี 2540 ที่อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 500 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท มาให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ต่อมาปี 2542 ศธ.ร่วมกับธนาคารออมสินและผู้แทนกลุ่มครูเปลี่ยนมาเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู “ โครงการ 50,000 ล้าน” ซึ่งจะใช้มติบอร์ด สกสค.ไปเลิกมติ ครม.ไม่ได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ สกสค.เริ่มดำเนินโครงการใหม่

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า ปัญหาในขณะนี้ คือ ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการโครงการได้ เพราะข้อบังคับกำหนดว่า ให้กรรมการโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคณะกรรมการสกสค. 12 คน แต่เมื่อมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)ที่ 7/2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.  ยุติบทบาทคณะกรรมการ สกสค. ทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบตนจึงเสนอแก้ไขข้อบังคับ สกสค.ว่าด้วยการพัฒนาชีวิตครู เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการครบ และได้อายัดเงินสนับสนุนพิเศษ 0.25% ซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้ตามสัญญา และยังเหลือค้างบัญชีอยู่ ประมาณ 41 ล้านบาท โดยห้ามเคลื่อนไหว จนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่

“จากนี้จะไปดำเนินการจัดทำข้อบังคับ เพื่อให้ รมว.ศธ. เห็นชอบคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งหากสามารถประชุมนัดแรกได้ จะเริ่มต้นจ่ายเงินลงพื้นที่ให้เครือข่ายทำกิจกรรมต่อ  ทั้งนี้จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  มีจำนวนผู้กู้คงเหลือ 18,387 คน มีสินเชื่อคงเหลืออีกกว่า 15,000 ล้านบาท” ปฏิบัติบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าว.

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @